بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

این بیمه نامه به صورت پکیج از چندین بیمه نامه تشکیل شده است و بهترین بیمه برای منازل مسکونی میباشد که پوشش های گسترده ای را در برگرفته و در جهت حمایتی بودن ای بیمه مبلغ بیمه نامه با توجه به تعهدات بسیار پایین می باشد.

 

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه وخانواده

این بیمه نامه در راستای طرح حمایتی از خانه و خانواده با ارزش بالا و حق بیمه جزئی محقق ساخته است

در این بیمه نامه فقط حرف آتش سوزی نمی باشد و موارد مختلف دیگر را نیز به شرح ذیل تحت پوشش قرار می دهد

پوشش خطرات اصلی : آتش سوزی , انفجار ,صاعقه

پوشش های خطرات اضافی :

1- ترکیدگی لوله آب 2- خسارت ناشی ازسنگینی برف 3- زلزله وآتشفشان 4- سرقت 5- سیل وطغیان آب دریاها ورودخانه ها 6- ضایعات ناشی ازآب باران و ذوب برف 7- طوفان و گردباد و تندباد 8-غرامت فوت،نقص عضو دائم و هزینه معالجه 9- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی،انفجار درقبال همسایگان 10- نوسانات برق 11- هزینه اجاره و اسکان موقت 12- هزینه معیشت سرپرست خانواده
تمامی مواردفوق جزء این بیمه نامه می باشد

مردم مدام فکرمی کنند بیمه آتش سوزی منزل و خانه بسیار هزینه بر و دارای مراحل پیچیده اداری است اما دقیقاٌ این بیمه نامه برعکس عمل کرده است باهزینه بسیار کم مبلغ زیادی رابیمه می توان نمود و بدون هیچ مرحله و بازدیدی این بیمه نامه صادر می گردد.

این طرح یکی از طرح های بسیارعالی وکم هزینه بیمه ایران می باشد که بامبلغ بسیار کم می توان تمامی منزل با آپشن های فوق را بیمه نمود و خیال خود را بابت زندگی و منزل راحت کرد.

جدول تعهدات (به صورت تقریبی و نمونه )

نوع تعهد مبالغ تعهد (تومان)
ساختمان و تاسیسات و اثاثیه جمعاً 45.000.000
اثاثیه و محتویات منزل تحت پوشش سرقت 6.000.000
مسئولیت مالی در قبال همسایگان 3.000.000
حداکثر غرامت فوت یا نقض عضو دائم اشخاص ساکن در منزل 6.000.000
حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در منزل  600.000
دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال نوسانات برق 3.000.000
تامین معیشت سرپرست خانوار  4.500.000
خسارت احتمالی وارد بر اتوموبیل شخصی 12.000.000
مبلغ کل بیمه 75.000 هزار تومان

 

divider
divider

ثبت نظر

باقری
باقری
دوشنبه 26 فروردین 1398

بیمه لازمی هست برای منزل میشه قیمت ها رو افزایش داد الان ۴۵ میلیون تومان پولی نیست برای منزل

admin picture
پاسخ مدیر به باقری
دوشنبه 26 فروردین 1398

بله بیمه منزل واقعاً لازم هست . این مبالغ درج شده در جدول فقط به صورت نمونه هست تا هر مبلغی که بخواهید می توان مبلغ سرمایه را افزایش داد.