بیمه مسئولیت سردفترداران و دفتریاران

بیمه مسئولیت سردفترداران ، مسئولیتشان را در قبال اهمال و خطاهای سهوی به صورت مادی جبران می کند .


بیمه مسئولیت سردفتر داران و دفتریاران
مفاد و مزایای بیمه مسئولیت سردفترداران و دفتریاران
بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتر و دفتریار در قبال مشتریان بابت خسارت مالی ناشی از عملیات اسناد رسمی به علت اشتباه یا اهمال سردفتر و دفتریار مانند عدم ذکر پارکینگ در سند انتقال آپارتمان و ... ، تخلف سهوی از مقررات در صورت داشتن بیمه مسئولیت ، شرکت بیمه ایران متعهد به جبران خسارت تا سقف تعهد خریداری شده می باشد .
پرداخت غرامت تا حداکثر مبلغ 10.000.000.000 ريال معادل 1.000.000.000 تومان می باشد .
حداکثر دوره کشف 10 سال پس از تاریخ اتمام بیمه نامه خواهد بود .
این بیمه نامه متعهد به جبران هزینه های مربوط به دادرسی ، کارشناسی ، حق الوکاله و هرگونه هزینه مرتبط با دعاوی مطروحه خواهد بود . (حداکثر 10% مبلغ تهعد )
سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد ، در مجموع یک حادثه تلقی می شود .
مدارک در زمان قبول خسارت کامل باشد حداکثر ظرف مدت 15 روز آن را پرداخت خواهد کرد .

در صورت تخلف سردفتر یا دفتر یار و تایید آن توسط بازرسین ، صدور کیفر خواست با دادستان انتظامی خواهد بود .
این بیمه نامه قابل ارائه به دادگاه خواهد بود .
دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفترداران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی است ماده 23 قانون دفتریاران به مسئولیت مشترک آن ها اشاره دارد که دفتریار اول نیز می تواند به خرید این بیمه نامه اقدام نمایید .
با توجه به ماده 30 قانون سردفترداران با خرید این بیمه نامه راحتر می توانند نسبت به ثبت و تنظیم اسناد اقدام نماییند .
خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار توسط بیمه گر به مشتریان یا ذی الحقوق ایشان پرداخت خواهد شد .
ماده 22 : سردفتران ودفتریاران كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند .
این بیمه نامه ماده 22 قانون سردفترداران و دفتریاران را پوشش خواهد داد .
سردفتردار و یا دفتریار نباید از محکومیت درجه سه به بالا داشته باشد .
هزینه حدودی :

ردیف مبلغ تعهد (ریال)  حق بیمه (ریال)
1 2,500,000,000 5,450,000
2 5,000,000,000 10,900,000
3 7,500,000,000 16,350,000
4 10,000,000,000 21,800,000


تبصره1: در صورت پرداخت نقدی به مبالغ فوق 10% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره2: در صورت پرداخت اقساطی 30% الی 40% مبلغ فوق به صورت نقد و مابقی طی 2 الی 3 فقره چک دریافت می شود .
تبصره 3 : مبالغ فوق به صورت نمونه بوده و بیمه نامه بر اساس مبالغ مورد نظر شما صادر خواهد شد .
مدارک صدور
• تکمیل پرسشنامه
• اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي
• فتوكپي پروانه فعالیت

divider
divider

ثبت نظر

محسن
محسن
جمعه 18 آبان 1397

ممنون از توضیحات خیلی خوبتون واقعا مفید بود.