بیمه بدنه

بیمه بدنه برای مالک خودرو دارای ارزش بوده و تمامی خسارت های مالی را به مالک پرداخت می کند .

"موارداستفاده بیمه بدنه خودرو"

بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی: اتومبیل جزء سرمایه های هرشخصی است وهمواره درمعرض حوادثی مانند تصادف،سرقت،آتش سوزی و... قرار دارد.

بیمه بدنه بیمه ای است برای جبران خسارت وارده به خودرو

این بیمه نامه خسارت های مالی وارده به خودرو را تحت پوشش قرار می دهد.

خسارت های اصلی قابل دریافت از بیمه بدنه :

1- تصادف: خساراتی که ناشی ازبرخورد اتومبیل دارای بیمه بدنه به یک جسم ثابت یامتحرک یااجسام دیگر یا واژگونی وسقوط ماشین،قابل پرداخت خواهدبود.

2- آتش سوزی: خسارتی که دراثر آتش سوزی،صاعقه ویاانفجاربه موضوع بیمه ویالوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

3- سرقت: درصورتی که اتومبیل دزدیده شود ویا دراثر عمل دزدی یاشروع به دزدی وسیله نقلیه خسارت وارد شود از طریق این بیمه نامه قابل پرداخت است.

آپشن ها و موارد اضافی و تکمیلی قابل خرید:

1- بلایای طبیعی:

خسارت های ناشی از وقوع سیل، زلزله، آتش فشان، تگرگ، افتادن درخت بروی خودرو،گردباد،طوفان و...

2- غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات:

درصورتی که وسیله نقلیه جهت انجام تعمیرات وبازسازی برای مدتی لزوماً درتعمیرگاه متوقف شود دراین صورت شرکت بیمه ایران،جبران هزینه های ایاب وذهاب وعدم استفاده ازاتومبیل آسیب دیده درمدت توقف درتعمیرگاه خواهدنمود.

3- رنگ-اسید- مواد شیمیایی:

درصورت رنگ پریدگی ویا ریختن رنگ،اسید ویامواد شیمیایی مثل (روغن ترمز)برروی خودرو

4- شکست شیشه به تنهایی:

این آپشن شامل شکستن خود شیشه مانند شکست شیشه بواسطه تغییردما، شکست شیشه به واسطه پرتاب سنگ و...

5- کشیدن میخ واشیای مشابه برروی خودرو:

برخورد اجسام نوک تیزمانند:کلید ،میخ،چاقو و... راتحت پوشش قرار میدهد.

6- سرقت درجای کلیه قطعات خودرو:

چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خودرو) دزدیده شود.جزء سرقت درجا قطعات خودرو می باشد این آپشن شامل تمامی قطعات خودرو مانند: رادیو پخش،رینگ،لاستیک، باطری، زاپاس ،آچارچرخ،ICU(کامپیوترخودرو) و... خواهدبود.

7- افزایش ارزش وسیله نقلیه:

شامل گران شدن خودرو تا50% درطول مدت بیمه نامه است ودرصورت گران شدن درهنگام خسارت براساس ارزش روز مبلغ خسارت پرداخت خواهد شد.

8- آپشن خارج ازکشور:

درصورت مسافرت باماشین شخصی به خارج از مرزهای ایران پوشش های خریداری شده معتبر وخسارت وارده درکشور دیگر قابل پرداخت خواهدبود.

قوانین کلی بیمه بدنه:

درصورت تصادف اگرمقصر حادثه خودتان باشید یامقصر نامعلوم ویافراری باشد یا حوادثی که درآن خسارت وارد شده به اتومبیل شما سنگین بوده وپرداخت آن خارج از توان مالی مقصر حادثه باشد،بیمه بدنه تمامی خسارت های وارده را پرداخت خواهد نمود.

تخفیف های بیمه بدنه:

سال اول 25%
سال دوم 35%
سال سوم45%
سال چهارم 60%

تبصره1: درصورت داشتن بیمه بدنه ازشرکت های دیگر این تخفیفات قابل انتقال می باشد.
تبصره 2:کارت طلایی ,کارت نارنجی و... که شرکت های خودروسازی به مشتریان ارائه می دهند شامل تخفیفات بیمه بدنه نمی شود.
تبصره 3 : برای خودروهای ساخت داخل با ارائه فاکتور فروش به مدت 3 ماه از تاریخ فاکتور
تبصره 4 : برای خودروهای وارداتی از تاریخ ترخیص از گمرک به مدت 3 ماه از تاریخ ترخیص

 

divider
divider

ثبت نظر

رسولی
رسولی
سه شنبه 27 فروردین 1398

سلام اگر آپشن های اضافی را نخواهیم بیمه شامل چه مواردی می شود و بدون آپشن های اضافه می شود بیمه صادر کرد ؟

admin picture
پاسخ مدیر به رسولی
سه شنبه 27 فروردین 1398

بله می شود بیمه را بدون آپشن های اضافه صادر کرد. بیمه بدنه بدون آپشن های اضافی شامل سه خطر اصلی تصادفات، آتش سوزی، سرقت می شود.