بهترین بیمه نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی (C.G.L)

بهترین بیمه نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی (C.G.L)

چگونه بهترین بیمه مسئولیت را خریداری کنیم؟ همیشه برای مشتریان این بیمه دغدغه اصلی این بوده که بهترین بیمه را صادر کنند تا هنگام خسارت به مشکلی بر نخورده و شرکت بیمه خسارت آن ها را پرداخت کند پس با ما در این مقاله همراه باشید تا بهترین بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان را به شما معرفی کنیم.

بهترین بیمه نامه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی

چگونه بهترین بیمه مسئولیت را خریداری کنیم؟

همیشه برای مشتریان این بیمه دغدغه اصلی این بوده که بهترین بیمه را صادر کنند تا هنگام خسارت به مشکلی بر نخورده و شرکت بیمه خسارت آن ها را پرداخت کند پس با ما در این مقاله همراه باشید تا بهترین بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان را به شما معرفی کنیم.

بیمه نامه مسئولیت ساختمان یکی از فنی ترین نوع بیمه های رشته مسئولیت است که پر ار ریزه کاری و نکات مهم است که می بایست در هنگام صدور بیمه نامه در نظر گرفته شود اما ما در این مقاله می خواهیم پوشش ها و کلوزهای مختلف بیمه توضیح دهیم تا بهترین پوشش ها را برای بیمه خود خریداری نمایید.

برای هر کارگر، نگهبان یا مهندس یا هر شخصی که در پروژه ساختمانی فعالیت و رفت آمد دارد، خطراتی سلامت و جان آن ها را تهدید می کند و احتمال دارد در طول ساخت یک پروژه دچار حادثه گردند.

طبق قانون مسئولیت مدنی هنگام بروز خسارت هر شخصی نسبت به میزان قصور و درصد تقصیری که داشته می بایست نسبت به جبران خسارت ایفای تعهد کنند.

در پروژه های ساختمانی اصلی ترین شخص کارفرمای پروژه بوده و پس از آن پیمانکار یا پیمانکاران، مهندس ناظر و ... می باشند.

موارد مهم اولیه و اصلی بیمه مسئولیت ساختمان

1- تعیین هزینه پزشکی برای هر نفر:
 
برای نرخ هزینه پزشکی می توانید از یک میلون تومان تا چند صد میلیون تومان اقدام کنید

2- تعیین حداکثر هزینه پزشکی در کل مدت بیمه نامه:
 برای حداکثر هزینه پزشکی نیز به تعداد نفراتی که تعهد خریداری می کنید می باشد
به عنوان مثال هزینه پزشکی برای هر نفر 100 میلیون انتخاب می کنید و سه دیه نیز برای پروژه خریداری کردید هزینه پزشکی در طول مدت را نیز بهتر است 300 میلیون به تعدات تعهد دیه خریداری شده انتخاب نمایید.

 3- تعیین حداکثر غرامت فوت و نقص عضو برای مجموع کارکنان در کل مدت بیمه نامه :
حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بستگی به متراژ پروژه و تعداد نیروی پروژه به صورت همزمان در پروژه کار خواهند کرد دارد اما توصیه ما این است که کمتر از 2 دیه خریداری نفرمایید.

 سه مورد بالا موارد اولیه و اصلی است که در اختیار شما بوده و می توانید مبالغ آن را  تعیین نمایید تا بیمه بر اساس آن صادر شود.

این مورد را نیز در نظر داشته باشید که موارد بالا در تعیین نرخ موثر هستند و مبالغ حق بیمه با کاهش یا افزایش تعهدات کم و زیاد می شود.

حال به کلوزها و پوشش های اضافی بیمه نامه می پردازیم که یکی از مهمترین قسمت بیمه نامه می باشید.

مدت بیمه نامه:

مدت بیمه به درخواست شما بستگی دارد اما معمولا برای ساختمان هایی جدیدا در دست احدث قرار گرفته اند و یا می خواهند ساخته شوند به طور معمول ساخت آن ها بیش از یک سال طول می کشد که توصیه ما این است بیمه نامه خود را یک ساله (365 روز) صادر نمایند زیرا بیمه نامه های کوتاه مدت حق بیمه بیشتری نسبت به بیمه های یکسال دارند.

حق بیمه:

حق بیمه و مبلغ بیمه نامه معمولا یکی از فاکتورها و معیارهای اصلی خریداران بیمه برای صدور بیمه نامه می باشد تیم بیمه خرید برای شما حداقل از 4 شرکت بیمه ای متفاوت استعلام می گیرد تا با خیال راحت بهترین بیمه نامه را خریداری نمایید.

کلوز و پوشش های اضافی :

کلوز 1: پوشش وسایل نقلیه موتوری

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.

 تبصره 1- خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (کلوز هفت – مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.

 تبصره 2-  تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ، جزو استثنائات بیمه نامه بوده و این قبیل خسارت ها از محل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما قابل پرداخت نیستند ؛ لذا در صورتیکه بیمه گذاران محترم مایل به اخذ این پوشش باشند میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نمایند .

 2- کلوز شماره دو: پوشش جبران هزینه های پزشکی

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، هزینه های پزشکی موضوع این بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6 ماده 2 آیین نامه نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می باشد.

  تبصره- تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد، مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز  :

 تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و هزینه های پزشکی صرفا در شرایطی توسط بیمه گر بیمه مسئولیت پرداخت خواهد شد که طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد . با خرید کلوز جبران هزینه های پزشکی، بیمه گر متعهد خواهد بود علاوه بر پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان ،هزینه های پزشکی انجام شده را حتی در مواقعی که طبق رای دادگاه، بیمه گذار محکوم به پرداخت آنها نشده است بر اساس صورتحساب های ارائه شده مراجع درمانی دولتی و یا خصوصی معتبر پرداخت نماید .

3-کلوز شماره سه: پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

متن کلوز:

به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می باشد.

 حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر از مبلغ …….. ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ ………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 ماده 66  قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

 تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود. به استناد ماده قانونی فوق ،اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است حمایت های لازم را از کارگر حادثه دیده بعمل آورد و در شرایط مختلف هزینه هایی همچون : مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی در صورت از کارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی و غرامت دستمزد را پرداخت کند؛ اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار و یا کارشناسان رسمی دادگستری مسئول یا مقصر حادثه شناخته شود سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که بابت کارگرحادثه دیده فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی ازکارفرما در تبصره یک ماده 66 ، معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است . با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، بیمه گر بیمه مسئولیت متعهد میگردد در صورت وقوع حادثه علاوه بر پرداخت دیه و ارش مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ، صرفا بابت مستمری ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت کند .

 برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری باید فرمول محاسبه مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی را بررسی کنیم ، طبق فرمول سازمان تامین اجتماعی میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ، مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد .

 منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدر عدد30 است. بنابراین تعیین دقیق میزان مستمری احتمالی بدلیل وجود دو متغیر مزد و سنوات خدمت کارگر حادثه دیده کمی دشوار است لذا توصیه میگردد کارفرمایان محترم حداقل پیش بینی خرید تعهد مبلغ مستمری به میزان حداقل 120 ماه حقوق پایه یک کارگر در سال جاری را در کلوز فوق انجام دهند .

4 – کلوز شماره چهار: پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

متن کلوز:

به موجب این پوشش، خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت) تحت پوشش می باشد.

 تبصره 1- اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاق می شود که جزء کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.

 تبصره 2- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز:

 در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار و عوامل اجرایی در برابر حوادث احتمالی کارکنان، تحت پوشش قرار گرفته است؛ اما در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان،بازدید کننده ،کارگر شرکت یا کارخانه دیگری و … در کارگاه دچار حادثه شود؛ در این صورت و در اغلب موارد کارفرما مسئول جبران خسارت وارده شناخته خواهد شد؛ اما چون شخص حادثه دیده مذکور جزو کارکنان کارفرما محسوب نمیگردد خسارت از محل تعهدات اصلی بیمه نامه قابل پرداخت نیست ؛ در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 4 خریداری شده باشد .

5- کلوز شماره پنج: پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه

متن کلوز:

به موجب این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک /دو / سه بار افزایش می یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.

 شرح کلوز :

 طبق قانون، مبلغ دیه به‌صورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت می‌شود محاسبه می‌شود نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است. با اینکه هرساله مقدار مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش می‌یابد، مبلغ دیه در بیمه‌نامه عددی ثابت (حداکثر مبلغ دیه در زمان خرید بیمه‌نامه) در نظر گرفته شده است. از آنجایی که در اغلب موارد بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار، فاصله زمانی وجود دارد لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن بیمه‌گذار از افزایش دیه در این فاصله زمانی، پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه برای یک، دو یا سه بار افزایش از زمان شروع بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است.

6- کلوز شماره شش: پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

متن کلوز:

 به موجب این پوشش، در صورتیکه در یک حادثه تحت پوشش، طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد.

 تبصره 1- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد از حداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 تبصره 2- در صورت خریداری پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

 شرح کلوز :

 طبق قانون مجازات اسلامی، هر یک از اندام‌های بدن دیه معین و مشخصی دارد و در حوادثی که به‌طور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببینند مجموع دیه آن‌ها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود؛ به‌عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش به‌طور همزمان دو دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه)؛ این در حالی است که فوت همان فرد یک دیه دارد.

 مفهوم حقوقی دیگری نیز در مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی به نام دیه در جراحات مسری و غیرمسری وجود دارد.

 مادۀ 539 : هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

 الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود.

 ب –  در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

 به زبان ساده اگر جراحت وارد شده منجر به فوت گردد، فقط دیه فوت محاسبه خواهد شد اما اگر مصدومی که جراحت‌های متعددی دارد با فاصله زمانی فوت کند، دیه جراحت‌هایی که منجر به فوت مصدوم شده در دیه فوت ادغام می‌شود و جداگانه محاسبه نمی‌شود اما دیه جراحت‌های دیگر مصدوم که نقش و تأثیری در فوت مصدوم نداشته علاوه بر دیه فوت به‌طور جداگانه محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر مصدوم دچار شکستگی جمجمه سر و همچنین شکستگی استخوان پا گردد و سپس به دلیل شکستگی جمجمه فوت کند، دیه شکستگی جمجمه در دیه فوت ادغام می‌شود و مقصر حادثه علاوه بر دیه فوت به پرداخت دیه شکستگی پا نیز محکوم خواهد شد.

 بنابراین به دلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه می‌شود و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه‌نامه، ضروری است که بیمه‌گذاران محترم با خرید کلوز شماره شش، دامنه پوشش بیمه‌ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.

7- کلوز شماره هفت: پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

متن کلوز  :

 به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه (مکان فعالیت) ، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء می باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.

 تبصره – تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد؛ این در حالی است که اگر کارکنان تحت امر کارفرما، در خارج از محل مورد بیمه و در حین انجام ماموریت دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود ؛لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند کارکنان خود را به عنوان مامور به بیرون از کارگاه اعزام کنند باید با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد ،تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهند .

8- کلوز شماره هشت: پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به کارکنان پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد.

 تبصره 1- منظور از مجری ذیصلاح ساختمان، فردی است که طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

 تبصره 2-  تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز  :

 در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی ، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی از قبیل پیمانکار اصلی ، پیمانکاران فرعی تحت پوشش قرار دارد؛ اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست .لذا ضروری است در پروژه های ساختمانی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح است با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح نیز در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

9- کلوز شماره نه: پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20 درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.

 تبصره  -در صورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز، بیمه گذار می بایست نسبت به اعلام کتبی افزایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید. در غیر اینصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .

 تبصره-  تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 تعداد واقعی نیروی کار شاغل در کارگاه، مبنای محاسبۀ حق بیمه در بیمۀ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان است، بیمه‌گذاران نه‌تنها در زمان خرید بیمه‌نامه باید تعداد واقعی نیروی کار شاغل در کارگاه را به بیمه‌گر اعلام کنند بلکه باید در طول مدت بیمه‌نامه، هرگونه افزایش یا کاهش در تعداد نیروی کار را به شرکت بیمۀ طرف قرارداد خود اطلاع دهند. چنانچه بیمه‌گذار افزایش تعداد نیروی کار کارگاه را به بیمه‌گر اعلام نکند و حادثه‌ای رخ دهد، خسارت بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه و کمتر از مقدار واقعی پرداخت خواهد شد. در فرمول قاعدۀ نسبی حق بیمه ، خسارت قابل پرداخت توسط شرکت بیمه برابر است با حاصل‌ضرب مبلغ خسارت در حاصل تقسیم کسری که صورت آن حق بیمۀ پرداخت شده توسط بیمه‌گذار و مخرج آن حق بیمۀ صحیح بیمه‌نامه بر مبنای تعداد نیروی کار واقعی خواهد بود. به‌منظور پیشگیری از پیامدهای ناشی از عدم دریافت الحاقی افزایش تعداد نیروی کار در طول مدت بیمه تا سقف 20 درصد نیروی کار اعلام شده، کلوز فوق طراحی و عرضه گردیده است. بدیهی است چنانچه افزایش نیروی کار بیش از 20 درصد باشد بیمه‌گذار باید مراتب را جهت دریافت الحاقی به شرکت بیمه اعلام کند.

10- کلوز شماره ده: پوشش غرامت دستمزد روزانه

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش، مشروط به اینکه بیمه گذار به موجب رای مراجع ذیصلاح، ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:

 پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه شروع وحداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.

 مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

 حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه هر نفر از مبلغ …… ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ …….. ریال تجاوز نخواهد کرد.

  شرح کلوز :

 تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان حتی به موجب رای مراجع قضایی در تعهد بیمه مسئولیت مدنی نیست . هر چند غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه دیده ، از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و معمولا پرداخت این مبالغ در تعهد کارفرما نیست اما برای موارد بسیار نادری که ممکن است دادگاه علاوه بر دیه و ارش ،کارفرما را به پرداخت غرامت روزانه نیز محکوم کند ، بیمه گذار میتواند نسبت به خرید این کلوز اقدام نماید .

11- کلوز شماره یازده: پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید ، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد.

 حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ …………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 پس از وقوع حادثه، تعیین مقصر یا مقصرین حادثه و همچنین تعیین درصد تقصیر هر یک از مقصرین به عهده کارشناس حوادث است. پس از اعلام نظر کارشناس امکان اعتراض به نظر ایشان و بررسی موضوع توسط تیم کارشناسی سه نفره یا حتی در مراحل بعدی، پنج یا هفت نفره وجود دارد. در چنین مواقعی پرداخت هزینه کارشناس یا تیم کارشناسی به عهدۀ فرد معترض خواهد بود. با خرید این پوشش هزینه‌های اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

12- کلوز شماره دوازده: پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان عوامل اجرایی

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، چنانچه بیمه گزار مسئولیت عوامل اجرایی خود رادر زمان صدور بیمه نامه و یا به موجب الحاقیه های مربوطه پوشش نداده باشد،مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد .

 تبصره 1 : مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

 تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد .

 شرح کلوز :

 مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان ایشان تحت پوشش قرار دارد اما اگر بیمه گذار دارای پیمانکار یا عوامل اجرایی باشد و پیمانکار نیز تعدادی کارگر داشته باشد ، آنگاه ممکن است در حواثی که برای کارگران پیمانکار رخ میدهد،

 بیمه گذار نیز مقصر شناخته شود . در این حالت خسارت در صورتی پرداخت میشود که مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان عوامل اجرایی از طریق خرید کلوز مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد. لازم به ذکر است چنانچه نام عوامل اجرایی و تعداد نیروی کار ایشان همزمان با خرید بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد دیگر نیازی به خرید کلوز مذکور نیست .به موجب این پوشش، چنانچه بیمه گزار مسئولیت عوامل اجرایی خود رادر زمان صدور بیمه نامه و یا به موجب الحاقیه های مربوطه پوشش نداده باشد،مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد.

 تبصره 1 : مسئولیت عوامل اجرایی در قبال کارکنان خود و سایر افراد شاغل در کارگاه تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

 تبصره 2 : تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

13- کلوز شماره سیزده: پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص عوامل اجرایی :

متن کلوز :

 به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد .

 تبصره 1 : مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان عوامل اجرائی تحت پوشش این کلوز نمی باشد .

 تبصره 2 : تعهد بیمه گر برا هر نفر در هر حادثه و در خصوص تمامی کارکنان و افراد زیاندیده و تمامی حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز :

 از آنجائیکه طبق قانون کار ، شخص عوامل اجرایی یا پیمانکاران ، کارگر محسوب نمی شوند بنابراین اگر حادثه ای در محل کار برای ایشان رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود در چهارچوب شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و به خصوص تعریف کارکنان در بند 4 ماده 2 آیین نامه 98 پرداخت خسارت امکان پذیر نیست ، لذا جهت رفع نیاز بیمه گذاران و برطرف کردن نگرانی ایشان کلوز مذکور طراحی و عرضه گردیده است

 ما در تیم بیمه خرید مناسبت ترین پوشش ها را با شرایط شما و پروژه شما در نظر می گیریم و بهترین بیمه نامه را با بهترین و بیشترین پوشش ها برایتان صادر می کنیم تا در هنگام خسارت دچار مشکل نشوید و همچنین تضمین کمترین مبلغ حق بیمه را به شما ارائه می دهیم تا با خیال راحت بیمه خود را خریداری نمایید.

شما می توانید برای مشاوره حرفه ای و تخصصی مجموعه بیمه خرید با ما در تماس باشید.

divider
divider

محصولات مرتبط

هر انسانی که در جامعه زندگی می‌کند خواسته یا ناخواسته یک سری مسئولیت برگردن اوست که اگر این مسئولیت ها نقض شود باید خسارت یا جرائم آن را بپردازد مسئولیت به طور کلی به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می شود
ادامه
بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که با نام تضمین کیفیت هم شناخته می شود جزء دسته بیمه نامه های مهندسی محسوب می شود
ادامه

ثبت نظر