بیمه مسئولیت هئیت مدیره و مدیر ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری

بیمه مسئولیت هئیت مدیره و مدیر ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری

بیمه مسئولیت همیشه یکی از دغدغه های هر کارفرما و شخصیت های اجرایی است که از نظر قانون دارای مسئولیت می باشند هیئت مدیره و مدیر مجموعه نیز دارای مسئولیت تعریف شده از سوی قانون می باشد که اگر مشکلی برای مکانی که دارای مدیر و هئیت مدیره می باشد دارای مسئولیت مشخصی بوده که از سمت قانون تعریف شده و باید پاسخگو باشد که این بیمه نامه برای آن طراحی شده تا مسئولیت های مدیر و هئیت مدیره را تا حدودی پاسخگو باشد

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیر/هئیت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره و مدیر ساختمان مسکونی، اداری و تجاری

موضوع این بیمه عبارتست ازبیمه مسئولیت بیمه گذار درقبال ساکنین واشخاص ثالث بدین معنی که چنانچه درنتیجه استفاده از:

پارکینگ ساختمان

سقوط اشیا درمحوطه ساختمان واطراف ساختمان

ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور ناشی ازآتش سوزی , ترکیدگی لوله آب, نشت وریزش چاه

آسانسور

استخروسونا

آتش سوزی در مشاعات

به کارگیری نظافتچی وسرایدار

خسارتی وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار ودرصورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت اقدام می نماید.

سایرشروط بیمه نامه:

خسارت وارده به وسایل نقلیه به استثناء تصادم ,تصادف,سرقت کلی وجزئی وخط کشی برروی بدنه,تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

خسارت مالی وجانی ناشی از درگیری ونزاع تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

خسارت وارده به خودساختمان درنتیجه آتش سوزی ,انفجار و ترکیدگی لوله آب تحت پوشش نمی باشد.

 

 

divider
divider

ثبت نظر

محمد
محمد
یکشنبه 25 فروردین 1398

بیمه خیلی خوب و لازمی هست، باید برای آپارتمانمون حتما یکی بخرم پیشتون میام .

admin picture
پاسخ مدیر به محمد
یکشنبه 25 فروردین 1398

بله واقعاً بیمه لازمی هست، تشریف بیارید در خدمتتون هستیم