بیمه نامه باربری

بیمه باربری یکی از اصلی ترین بیمه نامه ها در صنعت بیمه است که دارای شرایط مختلف است بیمه باربری از اولین بیمه نامه های صادرتی در تاریخ صنعت بیمه در دنیا نیز می باشد در این مقاله سعی کردیم بیمه نامه های باربری را به صورت کلی شرح دهیم

 

بیمه باربری :


بیمه حمل ونقل کالا یاهمان بیمه باربری بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود چنانچه در جریان حمل کالا ازنقطه ای به نقطه ی دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده یادچار خسارت شود ویابیمه گذار هزینه هایی در رابطه بااین خطرات متحمل شود زیان وارده راجبران نماید
بیمه های باربری دربیمه ایران سطح گسترده ای از کالاها شامل کالاهای پروژه ای ,ماشین آلات ,تجهیزات,نفت خام و فرآورده های نفتی,مواد پتروشیمی, مواد خام صنایع,گوشت وموادغذایی ,خودرو,محصولات کشاورزی و... راتحت پوشش قرار می دهد
مشتریان بیمه های باربری:
تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی فعال درتجارت بین الملل یاداخلی اعم از فروشنده یاخریدار که منافع آن ها وابسته به تحویل سالم کالا درمقصد می باشد


انواع بیمه های باربری:


1-بیمه های باربری وارداتی
2-بیمه های باربری صادراتی
3-بیمه های باربری ترانزیت
4-بیمه های باربری داخلی

 

 

انواع بیمه های باربری ازنظر خطرات تحت پوشش :


- شرایط total loss
- مجموعه شرایط C
- مجموعه شرایطB
- مجموعه شرایط A
- پوشش داخلی


شرایط TOTAL LOSS :


این بیمه نامه خسارت مستقیم ناشی از آتش سوزی ویا غرق وسیله نقلیه که منجر به ازدست رفتن کل محموله دریک مرحله می باشد راتحت پوشش قرار می دهد


مجموعه شرایط کلوز C :


خطرات تحت پوشش دراین بیمه نامه
- آتش سوزی وانفجار
- به گل نشستن ,زمین گیرشدن,برخورد باکف دریا یا واژگون شدن کشتی یاشناور
- واژگون شدن یاازراه یاازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم یابرخورد کشتی ,شناور یاهروسیله حمل دیگر باهرجسم خارجی به غیرازآب
- تخلیه کالا در بندر اضطراری
- فدا کردن کالا درجریان خسارت همگانی
- به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی
- خسارت همگانی
- مسئولیت مشترک درتصادم

 

 

مجموعه شرایط کلوز B :


خسارت تحت پوشش این بیمه نامه:
- آتش سوزی یاانفجار
- به گل نشستن ,زمین گیرشدن وبرخورد باکف دریا, غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یاشناور
- واژگون شدن یاازراه یاازخط خارج شدن وسیله حمل زمینی
- تصادم بابرخورد کشتی ,شناور یاهروسیله حمل دیگر یاهرجسم خارجی به غیراز آب
- تخلیه کالا دربندر اضطراری
- زلزله آتشفشان یاصاعقه
- فداکردن کالا جهت سبک سازی کشتی یابه دریا افتادن کالا از روی عرصه کشتی
- ورود آب دریا , دریاچه یا رودخانه به کشتی ,شناور,محفظه کالا, کانتینر یامحل انبار
- تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور ویاتلف کلی هربسته به علت افتادن به هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی یاشناور
- خسارت همگانی
- مسئولیت مشترک درتصادم


مجموعه شرایط کلوز A :


دراین مجموعه تمامی خطرات تحت پوشش است به جزء استثنئات مندرج بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد

 

divider
divider

ثبت نظر

علی
علی
جمعه 14 اردیبهشت 1397

ممنون از اطلاعات خوبتون خیلی خوب توضیح دادید