یکشنبه 1 بهمن 1402

بیمه مسئولیت

چگونه بهترین بیمه مسئولیت را خریداری کنیم؟ همیشه برای مشتریان این بیمه دغدغه اصلی این بوده که بهترین بیمه را صادر کنند تا هنگام خسارت به مشکلی بر نخورده و شرکت بیمه خسارت آن ها را پرداخت کند پس با ما در این مقاله همراه باشید تا بهترین بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان را به شما معرفی کنیم.
ادامه
شنبه 5 آبان 1397

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت همیشه یکی از دغدغه های هر کارفرما و شخصیت های اجرایی است که از نظر قانون دارای مسئولیت می باشند هیئت مدیره و مدیر مجموعه نیز دارای مسئولیت تعریف شده از سوی قانون می باشد که اگر مشکلی برای مکانی که دارای مدیر و هئیت مدیره می باشد دارای مسئولیت مشخصی بوده که از سمت قانون تعریف شده و باید پاسخگو باشد که این بیمه نامه برای آن طراحی شده تا مسئولیت های مدیر و هئیت مدیره را تا حدودی پاسخگو باشد
ادامه
شنبه 1 اردیبهشت 1397

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت انواع مختلفی دارد که هرکدام در خصوص یک رشته تعریف شده است در این مقاله سعی شده است تا گروهای مختلف آن به صورت مختصر و ساده بررسی گردد اگر کار و شغل شما در این گروه ها قرار نگرفته نگران نباشد چون بیمه مسئولیت یکی از بیمه نامه هایی است که بر اساس خواست مشتری به صورت سفارشی و مخصوص کارش نیز به صورت اختصاصی ارئه نیز می گردد.
ادامه
سه شنبه 9 خرداد 1396

بیمه مسئولیت

همیشه کلوزهای بیمه مسئولیت سوالاتی را برای دارندگان و متقاضیان این بیمه داشته در این متن کلوز ها را به صورت کامل شرح و توضیح می دهیم
ادامه
دوشنبه 8 خرداد 1396

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت سردفترداران ، مسئولیتشان را در قبال اهمال و خطاهای سهوی به صورت مادی جبران می کند .
ادامه